گواهینامه توسعه و رشد بهداشت شغلی

با شرکت در گنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزارشد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد بهداشت شغلی (ایمنی وسلامت محیط کار )گردید.

توسط |2019-08-31T12:57:44+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|