تاییدیه آزمایشگاه استاندارد

تاییدیه آزمایشگاه استاندارد2018-11-27T11:42:16+03:30

گزارش نتایج آزمون مرکز پژوهش متالوژی رازی از ورقهای بکار گرفته شده در شرکت آلتین هنر مبنی بر24 عیار بودن ورقهای طلاست.

لازم به توضیح است که آزمایشگاه متالوژی رازی معتمد سازمان ملی استاندارد ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد .